Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Partikler i brænderøg - Nanopartikler, del 2
19-12-2015

I en rapport om helbredseffekter fra forbrændingspartikler har Klippel og Nussbaumer fremlagt nedenstående figur. Figuren er vigtig, fordi den viser resultater fra målinger på en brændeovn under forskellige fyringsforløb. Den vandrette akse angiver partiklernes diameter og den lodrette akse partiklernes antal pr. cm3 røgluft. Ved optimal fyring er langt de fleste røgpartikler af nanostørrelse, dvs. deres diameter er mindre end 0,1 µm. Ved dårligere fyring er partiklernes diameter større.

De mindste partikler - mindre end 0,1µm i diameter - bliver kaldt for nanopartikler (eller ultrafine partikler).

Brænderøgens partikelantal pr. cm3 fordelt efter størrelse ved god, normal og dårlig drift og samlet masse i mg/m3

Partiklernes masse i mg/m3 for et helt fyringsforløb er størst, når fyringen foregår under dårlige betingelser. Derfor satser myndighederne på at reducere partikelmassen ved at forbedre disse betingelser, men det løser ikke problemet med nanopartikler i røgen ved optimal fyring og de derved forbundne sundhedsriscisi. - Ved gode fyringsbetingelser udledes færre tjærestoffer og større partikler. Men andre undersøgelser har vist, at der også udledes flere NOxer og dioxiner.

Moderniseringsstrategien, der satser på brændeovne med forbedret træfyring, fjerner altså ikke væsentlige negative helbredseffekter i boliger.

Kilder: