Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Helbredseffekter ved ultrafine partikler - Nanopartikler, del 3
29-12-2015

Ultrafine partikler - Hvorfor kan de være skadelige?

Inspireret af en dansk rapport Nanopartikler i arbejdsmiljøet fra 2010, s. 19 og en amerikansk rapport Understanding the Health Effects of Ambient Ultrafine Particles fra 2013, s. 38 har vi tegnet nedenstående diagram, som viser ultrafine partiklers mulige (hypotetiske) transportveje i kroppen fra de øvre luftveje til hjernen og til åndedræts- og hjertekarsystemerne.

De ultrafine partikler (nanopartikler) kan trænge ind i kroppen gennem luftvejene, gennem huden og gennem spiserøret, men forskere vurderer, at den vigtigste transportvej er gennem luftvejene, endda direkte gennem påvirkning af hjernen via lugtvejene. Dette er først blevet kendt i de seneste år, men bør nu være en del af den viden ud fra hvilken miljømyndighederne regulere brugen af brænde- og træpille-ovne.

Kilder: