Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Vejledning til kommunerne - brænderøgsgener
04-01-2016

(Kommentar til Miljøstyrelsens Udkast til Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59088)

Hensigten med den kommende vejledning til kommunerne er blandt andet at “medvirke til at der bliver færre og mindre alvorlige gener og helbredseffekter i boligområder med mange brændeovne”, skriver Miljøstyrelsen.

For LOB er det skuffende, at det ikke er et hovedformål med vejledningen at forbedre luftkvaliteten over hele landet. Vi minder om, hvad vi tidligere har fortalt om røggener på landsplan. Ca. 500.000 mennesker har oplevet lugtgener fra brændeovne i deres boligområde. (Se www.brænderøg.dk, nyheder fra d. 15.10.2015)

I San Franciscoområdet er SPAR PÅ LUFTEN-kampagnen centralt placeret i områdets luftforureningspolitik. Se http://www.sparetheair.org/make-a-difference/get-the-facts#05.

Som akutte helbredseffekter peger Miljøstyrelsen i San Francisco på:

Forværring af hjertekar- og vejrtrækningssygdomme

Øget stress på hjerte og lunger, der bevirker, at de må arbejde stærkere for at forsyne kroppen med ilt

Ødelagte celler i åndedrætssystemet

Skader i de dybere dele af lungerne, selv efter at symptomer som hoste eller øm hals er forsvundet

Forpustethed, brystsmerter, tør hals, hovedpine, kvalme

Øget respons på allergener og partikler

Øjenirritation

Reduceret modstand mod infektion, øget træthed, svækket atletisk performance

Følgende befolkningsgrupper bliver fremhævet som særligt sårbare over for luftforurening:

Personer med hjerte- eller lungesygdomme

Personer med vejrtrækningsproblemer så som astma og KOL

Gravide kvinder

Personer med udendørs arbejde

Børn under 14 år, hvis lunger stadigvæk er under udvikling

Ældre mennesker, hvis immunsystem er svækket

Sportsfolk, som træner kraftigt udendørs

Konklusion: Selv når man kun ser på de akutte helbredseffekter - og ikke de ligeså alvorlige kroniske - er brænderøg et problem for folkesundheden.