Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Høringssvar
21-01-2016

LOB har udarbejdet et høringssvar til Miljøstyrelsens Udkast til Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring (se forrige nyhed fra 4. januar)

Høringssvaret er sendt til Miljøstyrelsen og kan downloades her.