Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

“Danskerne er trætte af naboens brændeovne”
08-02-2016

Sådan skrev Jyllandsposten den 03.02.2016 på baggrund af et opslag på Bolius’ hjemmeside. Det var resultatet af en interviewundersøgelse, som Bolius havde fået gennemført i slutningen af 2015. Resultatet kan ikke overraske, når Danmark er et af de lande i Verden, som ifølge Miljøstyrelsen har flest fyringsanlæg pr. indbygger. Samtidig har flertallet af husstande hverken brændeovn eller -kedel og vil formodentlig helst være fri for luftforurening fra såvel brændeovne som biler.

Røgluft fra træfyring er stærkt sundhedsskadelig, og derfor advarer Verdenssundhedsorganisationen WHO mod den voksende anvendelse af brænde og træpiller til opvarmning i Europa og Nordamerika. (Læs mere her http://www.braenderoeg.dk/news.php?id=71)

I Jyllandsposten blev miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen citeret for at sige: “Jeg vil ikke stjæle hyggen ud af stuen, og danskerne skal fortsat kunne tænde op derhjemme.” Hun har indført en skrotordning, der samtidig anbefaler køb af nye svanemærkede ovne. Men det vil desværre ikke mindske røggenerne i boligområder væsentligt de første mange år. Dels forurener svanemærkede ovne måske mindre med PM2,5 end de ældre ovne, men mere med både PM0,1 (nanopartikler), NOxer og dioxin, og dels vil det med den nuværende politik tage mange år at få udskiftet ældre ovne med andre opvarmningsformer. (Læs mere her: http://www.braenderoeg.dk/news.php?id=74)

I forhold til at skaffe ren luft vil kun en omstilling til røgfrie opvarmningsformer kunne løse problemet.