Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Afgift på træfyring
08-03-2016

I en ny rapport fra det Miljøøkonomiske råd Økonomi og Miljø 2016 fra 1. marts 2016 anbefaler vismændene, at der lægges differentieret afgift på brændefyring.

Forslaget lyder:

"Ved en differentieret afgift menes, at der pålægges en afgift pr. time ovnen er i brug, som afspejler de eksterne helbredsomkostninger ved normalt brug. Det antages, at der kan sættes en temperaturmåler i skorstenen, som kan måle, hvor mange timer brændeovnen er i brug. Helbredsomkostningerne og dermed afgifterne afhænger af ovnens type (emissionsfaktor) og geografiske placering. En sådan differentieret afgift på brugen af brændeovne vil både give incitament til at fyre mindre og til at udskifte en gammel brændeovn med en nyere eller eventuelt helt ophøre med at have brændeovn." (s. 146 i rapporten)

LOB støtter dette forslag, da det direkte understøtter princippet om at "forureneren betaler".

Læs mere om afgiften her.