Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Kontant-udsendelsen "Monsteret i børneværelset" på DR1, d. 5. maj 2016
08-05-2016

Solveig Dupont har på vegne af LOB sendt følgende mail som opfølgning på DR's Kontant-udsendelse d. 5. maj:

Kære Jakob Illeborg, Kontant

Tak for en god udsendelse om sundhedsfarerne ved partikelforurening i hjemmene. Det blev vist klart for alle, at forbrændingspartikler er dårligt for helbredet; ikke mindst for vore børn.

En vigtig betingelse for udluftning af boligen er imidlertid, at der er ren luft udenfor! I områder med stor brændeovnstæthed eller en brænde- eller pillekedel i nærheden er dette desværre ren utopi. Det er netop det problem, som giver vore medlemmer i Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening størst hovedbrud. - Kommunerne har ansvaret, men får sjældent løst problemet.

På det seneste har Lejre Kommune vedtaget en Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune, der åbner op for en mere resultatorienteret indsats mod brænderøgsgener.
http://www.lejre.dk/media/2260247/Forskrift-for-braendeovne-2016.pdf

Forøvrigt offentliggjorde Nationalt Center for Miljø og Energi en kronik i onsdags (4.5) om luftforurening i Danmark. Overskriften var "DCE- KRONIKKEN: UDVIKLINGEN I LUFTKVALITET I DANMARK – MYTER, FAKTA OG PERSPEKTIVER." Videre skrev DCE, at "luftforurening fylder meget i danskernes bevidsthed. Og med god grund: 4000 for tidlige dødsfald og samfundsudgifter på op mod 30 milliarder kroner om året er prisen for den menneskeskabte luftforurening alene i Danmark." Kronikken sammenfatter de vigtigste aspekter om luftforurening og de helbredsmæssige aspekter ved denne.
http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/dce-kronikken-udviklingen-i- luftkvalitet-i-danmark-myter-fakta-og-perspektiver/

I en stikprøveundersøgelse om boligmiljø i 2013 fra Statens Institut for Folkesundhed, tilkendegav 9% svarende til ca. 500.000 mennesker, at de følte sig generet af brænderøg i deres boligmiljø.
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/rapport._boligmiljø.pdf

Jeg håber, at ovenstående kan inspirere til en ny udsendelse om emnet.

Med venlig hilsen
Solveig Czeskleba-Dupont
Cand.scient. og miljøkonsulent
Medlem af bestyrelsen for
LOB-Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Telf. 46408883
Adresse: Hyldebjerg 25, 4330 Hvalsø