Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

"Den svenske doktordisputats fra 2009"
29-05-2016

I forbindelse med det godt besøgte folkemøde Det Fælles Bedste i Hvalsø, Lejre Kommune, den 22. - 24. april 2016 blev LOB sammen med Det Økologiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd angrebet for at være manipulerende. Angrebet kom fra Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB), som var medarrangør af Det Fælles Bedste.

I en artikel i deres reklameskrift LØB’s Focus B står der bla. under overskriften "Debat om brændefyring misbruger folkesundheden på bekostning af miljøet": "Allerede i 2010 var der redegørelse for, at fakta var fremstillet manipulerende i DØRs og LOBs kampagner, som det fremgår af "Ingeniøren" d. 19. marts 2010." Her henviser artiklen til en gæsteblog af masseovnsbygger Lars Helbro.

Vi er naturligvis lodret uenige i anklagen. Man kan læse mere om sagen her.