Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Godt nyt fra Miljøstyrelsen
18-06-2016

To udbud om målinger af emissioner fra brændeovne

I forgårs den 16. juni 2016 annoncerede Miljøstyrelsen to udbud om målinger af emissioner fra brændeovne. Resultater af undersøgelserne skal foreligge til maj 2017.

Det ene udbudsbrev om laboratoriemålinger fortæller, at Miljøstyrelsen bla. vil have testet hypotesen bag tidligere dioxinmålinger i laboratoriet og i Gundsømagle, om "at forskellen i udslippet af dioxin fra brændeovn til brændeovn skyldes forskelle i anvendt brændsel".
http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=31037

Det andet udbudsbrev beskriver et projekt med målinger af brændeovnsudslip hos ovnejere. Som i Gundsømagle 2003-04 skal udslip af PM2,5, PAH og dioxin måles for blandt andet at få be- eller afkræftet, at de moderne ovne har de samme lavere emissionsudledninger ude i virkeligheden, som i testmiljøet.
http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=31038