Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Klagesager i kommunerne
26-06-2016

(Brændeovnsvejledningen 2016, 2.del)

Vejledningen beskriver blandt andet forløbet af en klagesag. Der er naturligvis stor forskel på klagesager, og på hvor længe det varer, fra kommunen modtager klagen, og til klagen bliver afsluttet, eller der bliver rejst en ny klagesag. De syv sagsbehandlingsskridt er følgende:

  1. Kommunen modtager en klage over brænderøg.
  2. Kommunen indsamler oplysninger om sagen.
  3. Kommunen henvender sig til fyringsanlæggets ejer.
  4. Kommunen gennemfører et tilsynsbesøg.
  5. Kommunen foretager et opfølgende tilsynsbesøg.
  6. Kommunen træffer afgørelse i sagen.
  7. Evt. Klageren indgiver en ny klage over røggener.

Kilde: Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring (Miljøstyrelsen, maj 2016), side 66 - 74.

Læs flere detaljer her.