Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Miljøstyrelsen markedsfører forurenende teknologier for brændeovnsbranchen
03-12-2016

LOB har i en skrivelse til Miljøstyrelsen den 14. november 2016 protesteret mod at Miljøstyrelsen gennem en konkurrence på styrelsens hjemmeside promoverer brændeovnsteknologien under logoet renrøg.dk.

LOB finder det stærkt beklageligt at Miljøstyrelsen ved brugen af "renrøg" logoet og anprisningen af nye brændeovne giver forbrugerne indtryk af at brændeovnsbranchen har løst forureningsproblematikken. Dette på trods af at der ikke på en tilstrækkelig alsidig måde er dokumentation for branchens påstande om glimrende fremskridt.

Det er ikke indtil videre dokumenteret at nye brændeovne udleder

  • mindre kvælstofilter (kendt fra Folkevognsskandalen)
  • færre nanopartikler (der øger dødeligheden)
  • mindre af miljøgiften dioxin (kendt fra affaldsforbrænding)

Læs LOBs protest her.