Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Miljøstyrelsen svarer på kampagne-kritikken fra LOB
21-01-2017

I sit svar på LOBs kritik af Miljøstyrelsens kampagne, der kobler skrotnings-præmien for nedtagning af brændeovne med en konkurrence om at vinde nye ovne, doneret af branchen, skriver AC-fuldmægtig Brian Kristensen kort før jul: "Vi har forståelse for, at LOB er kritiske overfor at anvende nye brændeovne som præmier i skrotnings-kampagnen, og det er indlysende, at også nye brændeovne forurener miljøet, og at der findes mere miljøvenlige alternativer".

Hvis MST virkelig mener dette, burde MST lade være med at fremme salg af flere brændeovne. Når der i de kommende år skal nedlægges flere olie- og gasfyr, truer en voldsom vækst i forureningen fra brændeovne, hvis ikke myndighederne siger stop. Eller folks mentalitet ændrer sig.

Ifølge Brian Kristensen vil MST gerne "forhindre, at der bliver brændt affald, herunder affaldstræ, af i brændeovne, hvilket er forbudt jf. affaldsbekendtgørelsen". LOB får dog ofte henvendelser, der tyder på, at MST ikke har muskler nok til at forhindre ulovlighederne. Mange fyrmestre ser stort på at affaldsforbrænding er forbudt i deres ovne: Netop derfor bør der ikke sælges flere ovne. Og de kommunale affaldsordninger bør ikke forværres.

Det nytter ikke noget at græde over misbrug af små træfyringsanlæg. De er som skabt til forurening, så længe der ikke er en virksom rensnings-teknologi på anlægget. Desværre svarer MST kun overordnet vurderende og ikke klart analytisk på vores "faglige synspunkter til NOx, dioxin og ultrafine partikler". Man kan sammenligne vores detaljerede argumenter i protestskrivelsen fra den 3.december med Brian Kristensens svar, der findes her.

Rolf Czeskleba-Dupont

Tidligere nyheder om emnerne: