Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Er Danmark et civiliseret samfund?
20-02-2016

"I et civiliseret samfund sættes der grænser for den enkeltes frihed med det formål at beskytte andre borgere og almenvellet. Det er indbegrebet af civilisation, at når to gruppers frihed gensidigt udelukker hinanden, har friheden til ikke at blive skadet af andre forrang. Færdselslove, bestemmelser om miljøzoner og regulering af luftfart er eksempler på den prioritering. Stort set al lovgivning, der gør det muligt for et frit samfund at hæve sig op over kaos, anarki og barbari, bygger faktisk på en lignende tankegang."

Sådan skriver Dr. Brian Moench, Utah Physicians for a Healthy Environment. Han sammenligner luftforurening fra brænderøg i byerne med passiv tobaksrygning. "Et ildsted, hvor der brændes ca. 4,5 kg træ pr. time, vil udsende lige så meget PAH som 6.000 pakker cigaretter. Ingen ved deres fulde fem, selv ikke rygere, vil vel mene, at det er en god idé at sidde foran 6.000 pakker ulmende cigaretter en hyggelig vinteraften."

Læs Dr. Brian Moenchs artikel her.